Ελληνικά
Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας Κυπριακή Βιβλιοθήκη Λογότυπο Κυπριακής Βιβλιοθήκης
 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

International Standard Music Number
Ελληνικά
Back
ΕκτύπωσηΕκτύπωση

ISMN APPLICATION FORM


Α. PUBLISHER'S DETAILS

1. Name of Publisher:

2. Address:

City:

Post Code:

3. Authorised Contact person:

4. Telephone number:

Fax number:Β. WORK DETAILS

Work Title

5. Composer's Name:

Year of Birth:

6. Name and Year of Birth of other persons involved with the work π.χ. (arranger, lyricist, etc.)
Name:
Attribute:
Year of Birth:

Name:
Attribute:
Year of Birth:

Name:
Attribute:
Year of Birth:

Name:
Attribute:
Year of Birth:

7. Publication Place:

8. Publication Date:

9. Price:

10. Edition (i.e. 1st. 2nd, etc.):

11. Interpretation (string quartet, piano duet etc.):

12. Physical Description (pages, CD, cassette etc.):

13. Is it part of a multi-volume work?

If yes, volume number:

ISMN multi-volume work:

Set Title if different from work title:

14. Does part of the work has an ISBN or ISSN?

If yes, ISBN:

If yes, ISSN:

15. Type of Work:

Other:
Top

© 2006 - 2018 Republic of Cyprus, Minister of Education and Culture, Cyprus Library

Home Page | Government Web Portal| Disclaimer | Webmaster