Ελληνικά
Λογότυπο Κυπριακής Δημοκρατίας Κυπριακή Βιβλιοθήκη Λογότυπο Κυπριακής Βιβλιοθήκης
 

Αρχική Σελίδα | Συνήθεις Ερωτήσεις | Χάρτης Πλοήγησης | Συνδέσεις | Επικοινωνία 

Αναζήτηση:

Αναζήτηση

Ειδική Αναζήτηση          

International Standard Serial Number
Ελληνικά
Back
PrintPrint

ISSN APPLICATION FORM


1. Title
Title
Subtitle
Parallel titles
Related Titles (supplement, collection)

2. Type of the serial publication (journal, periodical, newspaper, monographic series)

3. Publication Dates
1st issue will be published:
It has been published since:


4. Frequency (weekly, monthly)

4. Volume numbering

5. Language(s) of text

6. Format(s) of publication (printed, electronic, DVD/CD-ROM):
Publication URL
(for the onlime publications):


7. Former titles (which this title continues)
Title:
Numbering of last volume
(issue and year):

ISSN of former title:

8. Subject:


9. Publishers data
Name:
Address:
Telephone
Fax:
Email Address:
Website (URL):

10. Contact Person
Name:
Contact details:11. Questions, comments:


Note: When the publication changes its title you must request a new ISSN number. You are required to attach one copy of the serial cover or the title page. After the journal is published, you have to deposit one copy of the first issue of the serial (with the ISSN included on it) for the ISSN Archive and one copy of each issue for the Library’s collection. The ISSN assignment is free of charge. Thank you for your cooperation.


Top

© 2006 - 2018 Republic of Cyprus, Minister of Education and Culture, Cyprus Library

Home Page | Government Web Portal| Disclaimer | Webmaster