Ελληνικά  

Cyprus Library


The Cyprus Library publishes the annual BULLETIN OF THE CYPRUS BIBLIOGRAPHY, which covers the output of the publishing industry in Cyprus for the each year.

Available in Greek.
Open Acrobat Reader File

2019 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2018 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2017 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2016 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2015 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2014 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2013 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2012 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2011 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2010 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2009 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2008 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2004 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2003 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2002 - Ευρετήριο Θεματικών Επικεφαλίδων
Open Acrobat Reader File

2002 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2002 - Ευρετήριο Συγγραφέων
Open Acrobat Reader File

2001 - Ευρετήριο Τίτλων
Open Acrobat Reader File

2001 - Ευρετήριο Θεματικών Επικεφαλίδων
Open Acrobat Reader File

2001 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

2000 - Ευρετήριο Συγγραφέων
Open Acrobat Reader File

2000 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

1999 -Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

1999 - Ευρετήριο Τίτλων
Open Acrobat Reader File

1999 - Ευρετήριο Συγγραφέων
Open Acrobat Reader File

1999 - Ευρετήριο Θεματικών Επικεφαλίδων
Open Acrobat Reader File

1990-1994 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας
Open Acrobat Reader File

1979-1989 - Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας


Back To Top