Εκτύπωση
Tμήμα Επεξεργασίας Υλικού Πίσω

Το τμήμα είναι υπεύθυνο για την προετοιμασία του υλικού ώστε να είναι προσβάσιμο στους χρήστες μέσω του OPAC (Online Public Access Catalogue) της Βιβλιοθήκης. Πιο συγκεκριμένα γίνεται:
  • Ταξινόμηση του υλικού σύμφωνα με το DDC (Dewey Decimal Classification).
  • Θεματική ευρετηρίαση του υλικού σύμφωνα με τις θεματικές επικεφαλίδες της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος και της βιβλιοθήκης του Κογκρέσσου (Library of Congress Headings)
  • Καταλογράφηση του υλικού σύμφωνα με τους AACR2 (Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd edition)
  • Εισαγωγή στο λογισμικό της Βιβλιοθήκης ABEKT 5.6
  • Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
    Εκτυπώστε το Κείμενο