Εκτύπωση
Ώρες Λειτουργίας
Ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό - Κεντρικό Κτήριο

Χειμερινό Ωράριο Λειτουργίας
(Σεπτέμβριος - Ιούνιος)
Δευτέρα - Πέμπτη 7.45 - 17.15
Παρασκευή 7.45 - 14.15
Θερινό Ωράριο Λειτουργίας
(Ιούλιος - Αύγουστος)
Δευτέρα - Παρασκευή 7.45 - 14.15

Ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για το κοινό - Πληροφοριακό Τμήμα

Χειμερινό Ωράριο Λειτουργίας
(Σεπτέμβριος - Ιούνιος)
Δευτέρα - Τετάρτη 7.45 - 17.15
Πέμπτη - Παρασκευή 7.45 - 14.15
Θερινό Ωράριο Λειτουργίας
(Ιούλιος - Αύγουστος)
Δευτέρα - Παρασκευή 7.45 - 14.15

Σημείωση: Η Βιβλιοθήκη κατά τις επίσημες αργίες παραμένει κλειστή.
Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο