Εκτύπωση
Φωτοτυπίες

Υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα στο Κεντρικό κτήριο και στο Πληροφοριακό Τμήμα, που λειτουργεί με προπληρωμένες μαγνητικές κάρτες και με ταυτόχρονη πληρωμή των φωτοτυπιών αντίστοιχα. Ο χρήστης μπορεί να προμηθευτεί τις προπληρωμένες κάρτες από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

Υπάρχουν δύο ειδών κάρτες. Για 35 ασπρόμαυρες φωτοτυπίες στοιχίζει €1.77 και για 100 ασπρόμαυρες φωτοτυπίες €4.41.

Η χρήση της φωτοτυπικής μηχανής γίνεται από τους ίδιους τους χρήστες και ισχύει αυστηρά για το υλικό της Βιβλιοθήκης και μόνο.

Σημειωτέο, ο χρήστης είναι υπεύθυνος να γνωρίζει και να εφαρμόζει το νόμο Περί Προστασίας Πνευματικών Δικαιωμάτων.
Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο