Εκτύπωση
Εκδόσεις

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη εκδίδει το ετήσιο ΔΕΛΤΙΟΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ από το 1999, το οποίο καλύπτει την εκδοτική παραγωγή της Κύπρου για κάθε έτος (από το 1979 μέχρι σήμερα).


1979-1989
Το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας σε pdf αρχείο.

1990-1994
Το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας σε pdf αρχείο.

1999
 • Βιβλιογραφία
 • Ευρετήριο Συγγραφέων
 • Ευρετήριο Θεματικών Επικεφαλίδων
 • Ευρετήριο Τίτλων
  2000
 • Βιβλιογραφία
 • Ευρετήριο Συγγραφέων
  2001
 • Βιβλιογραφία
 • Ευρετήριο Συγγραφέων
 • Ευρετήριο Θεματικών Επικεφαλίδων
 • Ευρετήριο Τίτλων
  2002
 • Βιβλιογραφία
 • Ευρετήριο Συγγραφέων
 • Ευρετήριο Θεματικών Επικεφαλίδων
  2003
 • Βιβλιογραφία
  2004
 • Βιβλιογραφία

  2008
  Το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας σε pdf αρχείο.

  2009
  Το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας σε pdf αρχείο.

  2010
  Το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας σε pdf αρχείο.

  2011
  Το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας σε pdf αρχείο.

  2012
  Το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας σε pdf αρχείο.

  2013
  Το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας σε pdf αρχείο.

  2014
  Το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας σε pdf αρχείο.

  2015
  Το Δελτίο Κυπριακής Βιβλιογραφίας σε pdf αρχείο.

  Η Κυπριακή Βιβλιογραφία από το 1979 και μετά είναι προσβάσιμη και από το σύνδεσμο:
  http://www.cln.com.cy/


 • Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
  Εκτυπώστε το Κείμενο