Εκτύπωση
Συνήθεις Ερωτήσεις

Υπάρχει οπτικοακουστικό υλικό;
Στη Βιβλιοθήκη υπάρχουν ψηφιακοί δίσκοι (CDs, DVDs), βιντεοκασέτες, μικροφίλμ, κ.ά.


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο