Εκτύπωση
Συνήθεις Ερωτήσεις

Υπάρχει κατάλογος των περιοδικών της Βιβλιοθήκης;
Μεγάλος αριθμός των περιοδικών εκδόσεων της Κυπριακής Βιβλιοθήκης είναι αναζητήσιμα στο κατάλογο της Κυπριακής Βιβλιοθήκης. Μαζί με κάθε τίτλο φαίνονται τα τεύχη που έχει η βιβλιοθήκη και σε ποιο κτήριο φυλάσσονται.


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο