Εκτύπωση
Συνήθεις Ερωτήσεις

Υπάρχει δυνατότητα φωτοτύπησης;
Υπάρχει φωτοτυπικό μηχάνημα στο Κεντρικό κτήριο και στο Πληροφοριακό Τμήμα, που λειτουργεί με προπληρωμένες μαγνητικές κάρτες και με ταυτόχρονη πληρωμή των φωτοτυπιών αντίστοιχα. Ο χρήστης μπορεί να προμηθευτεί τις προπληρωμένες κάρτες από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
Υπάρχουν δύο ειδών κάρτες: για 35 ασπρόμαυρες φωτοτυπίες €1.77 και για 100 ασπρόμαυρες φωτοτυπίες €4.41.Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο