Εκτύπωση
Συνήθεις Ερωτήσεις

Αναζητώ κάποιο βιβλίο ή άρθρο από περιοδικό το οποίο δεν υπάρχει στη συλλογή της Βιβλιοθήκης. Τι μπορώ να κάνω;
Μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Διαδανεισμού, η οποία θα προσπαθήσει να εντοπίσει το υλικό που χρειάζεστε σε άλλες βιβλιοθήκες με τις οποίες συνεργάζεται. Για περισσότερες πληροφορίες, αποταθείτε στη Βιβλιοθηκονόμο κα. Ιωάννα Ηλιάδη στο Κεντρικό Κτήριο.


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο