Εκτύπωση
Συνήθεις Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να έχω πρόσβαση στους καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών;
Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν υλικό στους καταλόγους άλλων βιβλιοθηκών από το σύνδεσμο Κατάλογοι Ανοικτής Πρόσβασης.


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο