Εκτύπωση
Συνήθεις Ερωτήσεις

Πώς μπορώ να αποκτήσω κάρτα δανεισμού;
Ο χρήστης μπορεί να προμηθευτεί κάρτα μέλους συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο από το Γραφείο Εξυπηρέτησης.
Η κάρτα χρήστη είναι προσωπική και δε μεταβιβάζεται σε άλλα άτομα.
Απαραίτητο συνοδευτικό έγγραφο για την έκδοση κάρτας είναι ένα τα πιο κάτω:
α. κυπριακή πολιτική ταυτότητα
β. άδεια οδήγησης
Οι Ευρωπαίοι πολίτες πρέπει να έχουν μαζί τους και την άδεια παραμονής στην Κύπρο.Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο