Εκτύπωση
Συνήθεις Ερωτήσεις

Επιθυμώ να δωρίσω βιβλία ή άλλο υλικό στη Βιβλιοθήκη. Ποια είναι η διαδικασία;
Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη δέχεται δωρεές με σκοπό την ανάπτυξη της συλλογής της. Μπορείτε να απευθυνθείτε στο Κεντρικό Κτήριο για ενημέρωση. Η Βιβλιοθήκη θα αξιολογήσει το υλικό και αναλόγως θα το εντάξει ή όχι στη συλλογή της. Σε περίπτωση διπλών αντιτύπων προωθούνται σε άλλες βιβλιοθήκες.


Κάντε κλικ εδώ για να τυπωθεί το κείμενο
Εκτυπώστε το Κείμενο