Ξεναγήσεις

Στα πλαίσια της γνωριμίας των νέων με το χώρο και τις λειτουργίες της Βιβλιοθήκης, πραγματοποιούνται διάφορες οργανωμένες ξεναγήσεις σε μαθητές σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται στο Κεντρικό Κτίριο της Κυπριακής Βιβλιοθήκης παρά την Πλατεία Ελευθερίας. Το πρόγραμμα των ξεναγήσεων διαρκεί από 30 λεπτά μέχρι και 1 ώρα αναλόγως και περιλαμβάνει παρουσίαση των λειτουργιών του Δανειστικού Τμήματος με οπτικοακουστικά μέσα και διάφορες δραστηριότητες σχετικές με την επίσκεψη.

Για να οργανώσετε εκπαιδευτική ξενάγηση στους χώρους της Κυπριακής Βιβλιοθήκης, παρακαλώ όπως καλέσετε στο τηλέφωνο 22303180, τη λειτουργό κ. Ιωάννα Ηλιάδη.